Progrés Garbí logo

Progrés Garbí

És la marca principal. Neix de la fusió de Progrés i Garbí.

La unió de dues cooperatives

Verdures collides i envasades directament del camp.


CampNatur

CampNatur és el resultat de la unió de pageses i pagesos del Maresme, conscienciats amb la terra, l’agricultura de proximitat i el respecte per al territori. Avui això fa possible que puguem oferir una àmplia gamma d’amanides, fruit de l’experiència i el saber fer de generacions.

http://www.campnatur.cat/ca/


Logo La Pilona Progrés Garbí Mongeta del ganxet

La Pilona

La nostra marca per promoure productes tradicionals com la mongeta del ganxet.

Ara també pots comprar Mongeta del Ganxet a Amazon


logo DOP mongetes COLOR

Mongeta del ganxet. Denominació d’origen protegida.

La mongeta del ganxet, és probablement el llegum més popular a Catalunya. La nostra cooperativa en forma part del seu consell regulador des de fa molts anys, i ha estat impulsora de la millora del cultiu , des del triatge de la llavor, el seguiment del cultiu per les plagues i malalties, i del procés de selecció del producte final, presentats en diversos formats.

Us posem el ellaç del consell regualador de la Mongeta del Ganxet per ampliar i conèixer el que fa, i obtenir una àmplia informació sobre aquest llegum.

http://www.mongetadelganxet.cat/


Venta de proximitat

La Cooperativa promociona el segell de venda de proximitat de la Generalitat de Catalunya que promou el consum dels productes de la nostra terra.


Logo GlobalGAP certificació

Global G.A.P

La Cooperativa fa més de 12 anys que disposa del reconegut certificat Globalgap.

Globalgap és una certificació privada que examina anualment el procés de producció, manipulació i expedició de la verdura a certificar.

Indispensable per la nostre internacionalització

L’escarola (Frisée) i la xicòria (Scarole) són els dos cultius que compleixen aquesta reglementació. Els nostres tècnics són els encarregats de vetllar i actualitzar els manuals de compliment de tots els punts analitzats.


LEAF GLOBAL GAP certificació

LEAF

LEAF és una certificació que complementa la de Globalgap. Amb un seguiment sobretot de temes mediambientals. Es revisa tot el que te a veure amb la preservació del medi ambient, fauna i vegetació per tal de determinar les millors mesures de protecció i sostenibilitat. Les dues auditories duren mes de 4 dies cada any , cosa que fa que es revisi de forma exhaustiva tota la cadena de producció.

Certificació de qualitat

El nostres productes no els veureu amb els logos de la certificació en els punts de venda al client final. Són imprescindibles per poder comercialitzar per als clients de la campanya d’escarola, espanyols, francesos i alemanys.