La cooperativa s’ha acollit als ajuts FEADER per a les inversions realitzades durant el 2016. Tal com diu la normativa, es fa difusió d’aquesta actuació que s’engloba dins del PDR.cat.2020.

Pots veure el document a: A0772-2015-IN11-Publicitat-ajut-DARP-FEADER2_removed

El Grup Operatiu es titula “Millora del control biològic de Tuta absoluta per reduir els danys en tomàquet”, i té com a objectiu principal definir una estratègia integral pel control de Tuta absoluta tot aprofitant aquest nou parasitoid que ja està àmpliament distribuït per la zona.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Fitxa projecte TUTA: fitxa projecte TUTA